Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Elállási nyilatkozat

Letölthető verzió – elállási nyilatkozat

Tájékoztató az elállási / felmondási jogról

14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Határidőben gyakorolhatja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ha az elállási/felmondási jogával élni kíván, az elállási/felmondási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton az alábbi címre:

Nagy Lajos, egyéni vállalkozó
MediazenIT.hu Webáruház
4080 Hajdúnánás Hajdú u. 50.
Telefon: +36 30 527 7663
E-mail: info@mediazenit.hu

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítésre kerül a teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a mediazenit.hu által felkínált, legolcsóbb, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartható, amíg vissza nem küldte a terméket vagy nem igazolta, hogy visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt visszaküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli. Kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kitöltési útmutató

1. Kérlek, töltse ki az összes szükséges mezőt!

2. A kitöltött dokumentumot nyomtassa ki, majd írja alá (Ha E-mail-ben kívánja visszaküldeni, nyomtassa ki, írja alá, majd szkennelje be)

3. A kinyomtatott és aláírt dokumentumot, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlát mellékelje a visszaküldendő termék mellé!

Kérem, hogy gördülékeny és átlátható ügyintézés érdekében mielőtt visszaküldi a terméket, jelezze szándékát az info@mediazenit.hu címen.

Elállási / Felmondási nyilatkozat (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki!)

A fogyasztó adatai:

Rendelési azonosító:
A Fogyasztó teljes neve:
A Fogyasztó címe:
A Fogyasztó telefonszáma:
A Fogyasztó e-mail-címe:
A Fogyasztó bankja:
A Fogyasztó bankszámlaszáma:

 

Figyelem! A hibásan megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a felelősség a Vásárlót terheli!

Kijelentem, hogy 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint fogyasztónak minősülök, és ezúton gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék(ek) megnevezése

Elállási mennyiség (db)

Szerződéskötés/rendelés időpontja (dátum)

A termék átvételének időpontja (dátum)

Az elállás / felmondás oka:


(Az elállás/ felmondás okát a törvényi szabályozásnak megfelelően NEM kötelező megadnia. Amennyiben mégis így tesz, hozzájárul az áruház fejlődéséhez, amit köszönettel veszünk)

               

……………………………………………..

Kelt.:                                                                                                                              Fogyasztó aláírása